Co wypracowaliśmy

Co wypracowaliśmy

Dodano: 19.02.2021
infografika - co wypracowaliśmy

Wizja Gliwic 2040

Jakich Gliwic chcemy w perspektywie 20 lat? W jakiej przestrzeni i środowisku będziemy żyć, pracować, bawić się? Pożądany obraz przyszłości został już nakreślony! Zdefiniowanie wizji do strategii „Gliwice 2040” – bo o niej mowa – pomogło ekspertom i członkom czterech grup roboczych określić główne kierunki dalszych działań nad tym dokumentem. Kolejnym krokiem będzie teraz opracowanie celów strategicznych i operacyjnych – niezmiennie z wykorzystaniem opinii i uwag mieszkańców gromadzonych m.in. podczas wakacyjnej akcji spotkań plenerowych.

Dziękujemy wszystkim osobom, których zaangażowanie przyczyniło się do stworzenia wizji, szczególnie członkom czterech grup roboczych pracujących w ostatnich miesiącach pod okiem dra Marcina Barona, dr Anny Syrek-Kosowskiej, Szymona Ciupy, dra hab. inż. architekta Macieja Borsy, dra Leszka Trząskiego, Sylwii Widzisz-Pronobis i Grzegorza Pronobisa. Ich fachowa wiedza i postulaty wyznaczyły zasadniczy ślad wizji, splecionej z dotychczas zebranymi uwagami i opiniami mieszkańców, społeczników, aktywistów, seniorów, uczniów i studentów, przedsiębiorców, radnych miejskich i osiedlowych.

Przygotowana na tej podstawie wizja – ważny etap w procesie formułowania nowej strategii miasta – jest gotowa.

Jakie są główne składniki wizji Gliwic?

  • Gliwice 2040 są dynamicznie rozwijającym się, aktywnym i zorientowanym na przyszłość miastem.
  • W Gliwicach najważniejsi są ludzie. Ich aspiracjom podporządkowane jest myślenie o roli oraz wykorzystaniu zasobów środowiskowych i materialnych.
  • Gliwice są w czołówce europejskich miast szybko odczytujących przyszłe trendy. Z wyprzedzeniem tworzą i przyjmują rozwiązania pozwalające sprawnie reagować na zmiany w otoczeniu.
  • Firmy, instytucje i przestrzenie publiczne tworzą ponadprzeciętną jakość oferty Gliwic w zakresie pracy i spędzania czasu wolnego. Miasto jest filarem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jednym z najważniejszych punktów w południowej części Polski.

Gliwicka wizja jest zgodna z Kartą Lipską – unijnym dokumentem postulującym zrównoważony rozwój miast. Podkreśla on, że dobrobyt gospodarczy, równowaga społeczna i zdrowe środowisko są równie ważne.

Spotkania online na platformie Zoom

Siedem ponaddwugodzinnych sesji na platformie Zoom, ponad trzystu uczestników, gorące dyskusje o stanie 21 gliwickich dzielnic i inspirujące pomysły na przyszłość naszego miasta, nad którymi pochylą się eksperci zaangażowani w prace nad nową strategią Gliwice 2040. A zatem: zgłoszone przez uczestników spotkań (i na gorąco spisywane przez moderatorów grup dyskusyjnych) pomysły, spostrzeżenia, odczucia i opinie uzupełnią posiadaną przez miasto diagnozę potencjalnych kierunków rozwoju, wykorzystującą 5 koncepcji miasta przyszłości – kompaktowego, elastycznie reagującego na zmiany, ekologicznego, kreatywnego, wykorzystującego inteligentne rozwiązania w duchu smart city.

Szobiszowice, Baildona, Zatorze – opis planszy w formie tekstowej

Obrońców Pokoju, Kopernika, Żerniki – opis planszy w formie tekstowej

Łabędy, Czechowice – opis planszy w formie tekstowej

Wilcze Gardło, Ostropa, Brzezinka, Stare Gliwice, Bojków – opis planszy w formie tekstowej

Sikornik, Trynek – opis planszy w formie tekstowej

Sośnica, Ligota Zabrska – opis planszy w formie tekstowej

Wojska Polskiego, Politechnika, Śródmieście – opis planszy w formie tekstowej