Planujemy Gliwice

Szanowni Państwo,

Gliwice to miasto dynamicznego rozwoju. Każdego dnia mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje i urzędnicy realizują działania, które przyczyniają się do kształtowania wizerunku Gliwic jako miasta nowoczesnego, innowacyjnego, z ogromnym potencjałem.

Przez ostatnie 30 lat wspólnie dokonaliśmy prawdziwej transformacji. Z miasta o jednym z najniższych dochodów w ówczesnym województwie katowickim staliśmy się miastem dostatnim. Nie znaczy to jednak, że wszystkie problemy zostały rozwiązane. Wciąż czekają na nas wyzwania, jak chociażby te związane z ochroną środowiska,  powietrzem, zapewnieniem opieki medycznej czy dalszym rozwojem gospodarczym miasta.

Od 2002 roku głównym dokumentem organizującym działania rozwojowe w mieście jest Strategia zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022. Obecnie jej  horyzont czasowy dobiega końca, a Gliwice – dzięki niemal stuprocentowej realizacji poprzedniej strategii – są innym miastem, nowoczesnym, przyjaznym, z nowymi możliwościami, ale i potrzebami. Pora zatem wspólnie zastanowić się nad kierunkami dalszego rozwoju – opracować nową strategię, na miarę dzisiejszej rzeczywistości i czekających nas wyzwań.

Jak budować naszą przewagę konkurencyjną? W jaki sposób wspierać potencjał rozwojowy naszych mieszkańców, tak aby Gliwice nadal dynamicznie się rozwijały i stały się jeszcze lepszym miejscem do życia? To tylko niektóre kwestie, o których chciałbym z Państwem porozmawiać w ramach prac nad nową strategią rozwoju miasta – Gliwice 2040.

Zachęcam do dialogu i włączenia się w te prace! Informacje o tym, jak można się zaangażować, będą na bieżąco publikowane.

Liczę na dobrą i owocną współpracę!

Adam Neumann
prezydent Gliwic

Strona główna

Nadchodzące wydarzenia