Wypowiedz się! Konsultacje projektu nowej strategii miasta

Wypowiedz się! Konsultacje projektu nowej strategii miasta

Wypowiedz się! Konsultacje projektu nowej strategii miasta

Opublikowane: 09.06.2022

Od 13 czerwca trwają konsultacje społeczne projektu nowej strategii miasta „Gliwice 2040". Uwagi do proponowanych treści dokumentu można zgłaszać do 25 lipca.

Formularz konsultacyjny jest dostępny w wersji elektronicznej na Gliwickiej Platformie Partycypacyjnej decydujmyrazem.gliwice.pl. Tam też znajduje się projekt nowej strategii.

W wersji papierowej formularz można pobrać i złożyć w następujących punktach, w godzinach ich pracy:

  • w siedzibach Urzędu Miejskiego, przy ul. Zwycięstwa 21 i Jasnej 31A,
  • w Bibliotece Centralnej przy ul. Kościuszki 17, Biblioforum przy ul. Lipowej 1 oraz filiach Biblioteki,
  • w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1, w Strefie Seniora przy ul. Studziennej 6, w Strefie Aktywności Społecznej Centrum 3.0 przy ul. Jagiellońskiej 21,
  • w Centrum Kultury Victoria przy ul. Barlickiego 3.

W powyższych punktach zainteresowani również zapoznają się z treścią projektu nowej strategii.

Dodatkowych informacji na temat konsultacji społecznych projektu nowej strategii miasta „Gliwice 2040” udziela Biuro Rozwoju Miasta UM (e-mail: gliwice2040@um.gliwice.pl, tel. 32/33-86-550).

 

plakat konsultacji społecznych projektu strategii Gliwice 2040