Jakość powietrza

Jakość powietrza

Bieżące wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza ze stacji pomiarowej Inspekcji Ochrony Środowiska przy ul. Mewy w Gliwicach oraz prognoza jakości powietrza

Aby sprawdzić aktualny stan powietrza w Gliwicach, wejdź do Systemu monitoringu jakości powietrza:

Komunikaty o aktualnej i prognozowanej jakości powietrza oraz zaleceniach:

Najczęściej zadawane pytania w odpowiedziach Głównego Inspektora Ochrony Środowiskadotycząca przyczyn i wpływu złej jakości powietrza: powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/faq

Pozostałe informacje o stanie powietrza dostępne na stronie Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach

gliwice.eu/miasto/ekologia – informacje z zakresu śląskiej uchwały antysmogowej, wsparcia dotacyjnego miasta oraz wojewódzkiego programu „Czyste powietrze”.