Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Opublikowane: 03.06.2022
logo EFRR Polska Cyfrowa
Nazwa programu operacyjnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Numer i nazwa działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 219 650,00 PLN
Kwota wsparcia 219 650,00 PLN
Okres realizacji 01.06.2022 - 30.03.2023
Jednostka realizująca projekt

Celem realizacji zadania jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną. W efekcie dzieci z rodzin popegeerowskich zostaną doposażone w sprzęt niezbędny im do nauki.