Smart City Gliwice. Wizyta ekspertów

Smart City Gliwice. Wizyta ekspertów

Smart City Gliwice. Wizyta ekspertów

Opublikowane: 27.10.2022

Międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń oraz merytoryczne wsparcie miast w przechodzeniu na gospodarkę opartą o nowoczesne technologie ekologiczne, energetyczne i cyfrowe to główne cele europejskiej inicjatywy 100 Intelligent Cities Challenge, w której od 2 lat uczestniczą Gliwice – jako jedno z 5 miast reprezentujących nasz kraj. Udział w ICC stworzył Gliwicom szansę na systematyczne poszerzanie wiedzy w oparciu o specjalistyczne webinaria i warsztaty, a także umożliwił spotkania z wysokiej klasy ekspertami z dziedzin, w których nasze miasto chce się intensywniej rozwijać. 

Przypomnijmy, że na starcie programu 100 Intelligent Cities Challenge każde z ponad stu „inteligentnych miast” określało cel, do którego dąży, realizując działania w ramach ICC. Gliwice skoncentrowały się na partycypacji społecznej i cyfryzacji administracji. Oczekiwanym rezultatem dla gliwickiego samorządu jest przyjaźniejsza i sprawniejsza komunikacja z mieszkańcami, a przede wszystkim – bardziej aktywna i zaangażowana społeczność lokalna, mająca pełen dostęp do otwartych danych miejskich.

Udział w inicjatywie polegał na tym, że samorządy prezentowały w niej działania samodzielnie opracowane i realizowane w danej dziedzinie, otrzymując nie środki finansowe czy gotowe rozwiązania, ale bogate wsparcie doradcze miast mentorskich i ekspertów dziedzinowych – podkreśla Katarzyna Kobierska, szefowa Biura Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach, które wspólnie z Wydziałem Planowania Przestrzennego UM w Gliwicach oraz Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodkiem Działań Społecznych było najbardziej zaangażowane w unijną inicjatywę. Te trzy jednostki w ramach ICC testowały różne przydatne rozwiązania, m.in. włączając gliwiczan w prace nad strategią „Gliwice 2040” i doprowadzając do uruchomienia przez miasto Gliwickiej Platformy Partycypacyjnej „DecydujMY!razem” (decydujmyrazem.gliwice.pl) oraz nowego portalu Gliwice Otwarte Dane. 

Dzięki zaangażowaniu miasta w inicjatywę ICC, wiedzą przy opracowywaniu Gliwickiej Platformy Partycypacyjnej dzieliła się Irene Garrido, konsultant ds. planowania miejskiego w hiszpańskim oddziale firmy doradczej Arup. Natomiast założenia portalu Gliwice Otwarte Dane i jego wersja testowa były konsultowane z Alexem Gluhakiem – założycielem i prezesem zarządu Urban Data Collective, doświadczonym liderem projektów technologicznych i Internetu Rzeczy oraz aplikacji dedykowanych miastom i społecznościom miejskim. 

25 października Gliwice odwiedził Giacomo Magnani – londyński konsultant firmy Arup, zajmujący się zintegrowanym planowaniem miejskim. Towarzyszył mu Stefan Obłąkowski z Arup Polska, który jest ekspertem wiodącym w gliwickim projekcie ICC.

Giacomo Magnani ma szerokie doświadczenie w planowaniu strategicznym i działaniach na rzecz rozwoju miast, zdobyte dzięki współpracy z ośrodkami miejskimi w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Doradzał w tej dziedzinie Bankowi Światowemu oraz Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Realizował również projekty z zakresu działań na rzecz klimatu, odporności miast, oceny infrastruktury i analiz społeczno-ekonomicznych – zwraca uwagę Katarzyna Kobierska. Celem wizyty obydwu ekspertów Arup było wskazanie możliwych ścieżek współpracy miasta z przedsiębiorcami nie tylko w odniesieniu do rozwoju ich działalności, ale też sposobów na ich efektywne zaangażowanie w procesy partycypacyjne i działania rewitalizacyjne w Gliwicach.

Posłużyło temu spotkanie warsztatowe w filii Urzędu Miejskiego z udziałem przedstawicieli Wydziału Planowania Przestrzennego UM w Gliwicach, Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej oraz gliwickiej firmy co.brick Sp. z o.o., która zajmuje się tworzeniem ekosystemu start-upów na Śląsku. Giacomo Magnani przedstawił najpierw dobre praktyki współpracy samorządu z biznesem w Londynie i Liverpoolu, niemieckim Lipsku, duńskim Aarhus, holenderskim Eindhoven, fińskim Vantaa oraz rumuńskim Cluj-Napoka. Następnie odniósł się bezpośrednio do sytuacji Gliwic, proponując uczestnikom warsztatów wspólną analizę czynników przyczyniających się do rozwoju innowacyjności w mieście. 

Pobyt gości połączono z odwiedzinami w siedzibie GAPR, gdzie eksperci zapoznali się z zakresem wspierania rozwoju przedsiębiorczości w mieście oraz wizytą w kompleksie Nowych Gliwic.

W Inicjatywie 100 Inteligentnych Miast (Intelligent Cities Challenge) uczestniczyło ponad 100 europejskich samorządów wyłonionych w 2020 roku w konkursie Komisji Europejskiej. Z Polski, obok Gliwic, zakwalifikowano do programu Gdańsk, Poznań, Białystok i Bytom. Wiedzą dzieliły się z nimi miasta-mentorzy: duńskie Aarhus, holenderski Amsterdam, belgijska Antwerpia, hiszpańska Barcelona, fińskie Espoo, niemiecki Hamburg, francuska Nicea oraz chorwacka Rijeka. W tym celu odbyło się 5 City Lab-ów w formule wykładów on-line, paneli dyskusyjnych i kilkudniowych warsztatów w mniejszych grupach. 
 

wizyta ekspertów z firmy doradczej Arup wizyta ekspertów z firmy doradczej Arup wizyta ekspertów z firmy doradczej Arup wizyta ekspertów z firmy doradczej Arup