Strategia #Gliwice2040 na mecie. Śledź czwartkową sesję Rady Miasta!

Strategia #Gliwice2040 na mecie. Śledź czwartkową sesję Rady Miasta!

Strategia #Gliwice2040 na mecie. Śledź czwartkową sesję Rady Miasta!

Opublikowane: 03.10.2022

Po półtora roku intensywnych działań nowa strategia rozwoju miasta „Gliwice 2040” jest gotowa! To pierwszy tego typu miejski dokument stworzony przy dużym zaangażowaniu gliwiczan, uczestniczących m.in. w pracach grup roboczych i wyrażających swoje opinie o przyszłości Gliwic podczas warsztatów online czy spotkań dzielnicowych w terenie. W czwartek 6 października nowa strategia zostanie zaprezentowana i poddana pod głosowanie na specjalnej sesji Rady Miasta Gliwice, wyznaczonej na godz. 14.00. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia obrad osobiście – w Ratuszu – lub online!

Znamy już zamierzoną wizję przyszłości naszego miasta za około 20 lat oraz ambitne cele strategiczne, powiązane z priorytetami tematycznymi przyjętymi dla nowej strategii. Skupiają się one wokół idei wyjątkowości Gliwic jako miasta racjonalnie gospodarującego swoimi zasobami, zarazem atrakcyjnego i bliskiego mieszkańcom oraz miasta błękitno-zielonego, zespojonego z otaczającą przyrodą i rzeką, nastawionego na komfort środowiskowy gliwiczan. Przed nami kolejny krok, czyli wyznaczone na 6 października przyjęcie dokumentu „Gliwice 2040”, otwierające nowy rozdział w rozwoju miasta. Rozdział ten – tak jak sama strategia – ma być pisany wspólnie.

Warto dodać, że po przyjęciu strategii „Gliwice 2040” przez radnych, przygotowany zostanie jeszcze program jej wdrażania. Wskazane zostaną w nim projekty i przedsięwzięcia pozwalające zrealizować założone cele.

Z dotychczasowymi pracami nad strategią „Gliwice 2040” można zapoznać się na podstronie strategia2040.gliwice.eu. Szczegółowych informacji w tej kwestii udziela Biuro Rozwoju Miasta UM w Gliwicach, tel. 32/33-86-550, e-mail: gliwice2040@um.gliwice.pl.