Za nami przedostatni Zoom na trzy kolejne dzielnice. Dziękujemy!

Dodano: 22.03.2021 / Sekcja:
baner strategia

Marcowe rozmowy z mieszkańcami o działaniach, które mogą poprawić jakość życia w gliwickich dzielnicach w perspektywie nadchodzących lat i dekad, powoli zmierzają do finału. Dziękujemy Państwu za aktywność! Wszystkie pomysły, opinie i sugestie mieszkańców Kopernika, Obrońców Pokoju i Żernik zostaną przekazane grupom roboczym, które przy wsparciu doświadczonych ekspertów w danej dziedzinie przygotują na ich podstawie propozycje zapisów odnośnie wizji Gliwic za 20 lat.

Podczas spotkania online z blisko 50 osobami mocno wybrzmiały m.in.: potrzeba szerokiego angażowania mieszkańców w zachowanie szeroko rozumianej czystości w dzielnicach, łącznie z: weekendowymi akcjami sprzątania, lepszym informowaniem o możliwościach odbioru śmieci wielkogabarytowych, ujednoliceniem pojemników, wprowadzeniem automatów na butelki i znalezieniem rozwiązania problemu „bezpańskich” śmieci i składowania zużytych opon; poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego w mieście i rozwijanie spójnej sieci dróg rowerowych między poszczególnymi częściami Gliwic (także ze strefami przemysłowymi), uporządkowanie kwestii parkowania (pomysł realizacji parkingów podziemnych), potrzeba szybkiego i wygodnego transportu miejskiego między poszczególnymi częściami Gliwic, ochrona istniejących oaz zieleni, w tym trawników (koszonych adekwatnie do długoterminowych prognoz pogody), zakładanie parków w mniejszej skali i łąk kwietnych, a także ścieżek spacerowych w miejscu istniejących (wydeptanych), wykorzystanie potencjału rekreacyjnego i sportowego lasów Łabędzkiego i Komunalnego, walka ze smogiem (przyspieszenie wymiany tzw. kopciuchów przy stałych kontrolach Straży Miejskiej i znaczącym dofinansowaniu najbardziej potrzebujących, zakładanie czujników jakości powietrza), opracowanie stref zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami, zwiększanie infrastruktury czasu wolnego dla seniorów, lepsze informowanie o zapowiedziach wydarzeń w mieście, wyrównanie różnic rozwojowych między starszymi i nowszymi częściami poszczególnych dzielnic oraz ich dostosowanie do potrzeb mieszkańców w różnym wieku, rozwijanie sieci chodników i oświetlenia tam, gdzie do tej pory ich nie ma, utworzenie nowych miejsc do ruchu deskorolek i hulajnóg oraz stref aktywności na świeżym powietrzu dla mieszkańców.

Rozmowom z mieszkańcami przysłuchiwali się przedstawiciele kierownictwa miasta, w tym nadzorujący prace nad nową strategią I zastępca prezydenta Gliwic Mariusz Śpiewok oraz wiceprezydent Aleksandra Wysocka, a także radni miejscy i dzielnicowi, i reprezentanci miejskich jednostek. Katarzyna Kobierska, szefowa zespołu zadaniowego działającego w Biurze Rozwoju Miasta UM w Gliwicach, przedstawiła uczestnikom kluczowe wnioski płynące z najnowszej, wewnętrznej diagnozy strategicznej miasta, będącej punktem wyjścia obecnych prac nad strategią Gliwice 2040.

Przypominamy, że właśnie do zespołu zadaniowego działającego w Biurze Rozwoju Miasta UM można zgłaszać wszelkie dodatkowe uwagi i sugestie nasuwające się po odbytym spotkaniu (e-mail: gliwice2040@um.gliwice.pl). Zapraszamy jednocześnie na ostatnie marcowe rozmowy z cyklu Zoom na dzielnice, poświęcone sprawom bliskim mieszkańcom Wojska Polskiego, Śródmieścia i Politechniki.