Trzecie spotkanie, trzy dzielnice. Dziękujemy!

Dodano: 12.03.2021 / Sekcja:
baner dzielnic

Za nami kolejne rozmowy o wyzwaniach, jakie obserwujemy w dzielnicach i o działaniach, które mogą podnieść jakość życia w Gliwicach w perspektywie nadchodzących lat i dekad. Tym razem z mieszkańcami Szobiszowic, Zatorza i Baildona!

W dyskusji online na Zoomie wzięło udział blisko 40 osób. Wśród rozlicznych poruszanych kwestii znalazły się m.in.: współpraca międzypokoleniowa, potrzeba organizowania kolejnych miejsc i inicjatyw integrujących mieszkańców (zarówno wokół spraw danej ulicy, jak i zachęcających do dbania o przestrzeń miejską czy środowisko), promowanie i ciągłe rozwijanie komunikacji rowerowej i związanej z nią infrastruktury, ograniczanie barier architektonicznych, przyspieszenie wymiany tzw. kopciuchów, ochrona drzew, spójny plan nasadzeń miejskich i szersze włączanie mieszkańców w tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, balans parkingów i stref zielonych, lepsza dostępność do rozmaitych funkcji potrzebnych mieszkańcom w różnym wieku, także usług społecznych i kulturalnych, komunikacji miejskiej, nagłośnienie misji Ochotniczych Hufców Pracy.

Rozmowom przysłuchiwali się: ekspert wiodący prac nad strategią Gliwice 2040, dr Marcin Baron, przedstawiciele kierownictwa miasta, w tym nadzorujący prace nad nową strategią I zastępca prezydenta Gliwic Mariusz Śpiewok oraz wiceprezydentki Aleksandra Wysocka i Ewa Weber, a także radni miejscy i dzielnicowi, i reprezentanci miejskich jednostek.

To kolejne spotkanie w ramach prac nad strategią, wnoszące wiele cennych uwag na temat funkcjonowania Gliwic. Choć gromadzimy je z myślą o przyszłości naszego miasta, to skupiamy się też na tym, aby najbardziej palące kwestie zgłaszane przez gliwiczan trafiały od razu do realizacji – podkreśla zastępca prezydenta Gliwic Mariusz Śpiewok. 

Dziękujemy Państwu za aktywność! Wszystkie zgłoszone pomysły zostaną przekazane grupom roboczym, które przy wsparciu doświadczonych ekspertów w danej dziedzinie przygotują na ich podstawie propozycje zapisów odnośnie wizji Gliwic za 20 lat. Jednocześnie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Zoom na dzielnice, poświęcone sprawom Brzezinki, Starych Gliwic, Ostropy, Wilczego Gardła, Wójtowej Wsi i Bojkowa.