Nowa strategia miasta. Cele gospodarcze

Nowa strategia miasta. Cele gospodarcze

Nowa strategia miasta. Cele gospodarcze

Opublikowane: 28.04.2022

Gliwice będą rozwijać się i bogacić z korzyścią dla wszystkich. W nadchodzących latach miasto chce nadal silnie inwestować w wiedzę, wspierać rozwój nowoczesnych, wytwarzanych na miejscu technologii i różnorodną działalność gospodarczą. Ważna będzie – tak jak do tej pory – innowacyjność i mądre zarządzanie, partnerstwo, skupienie się na potrzebach obecnych i przyszłych mieszkańców, a także kreatywność. Magnesem Gliwic ma być ich przestrzeń i dziedzictwo oraz atrakcyjna oferta zamieszkania i spędzania czasu wolnego. To wszystko elementy racjonalnego gospodarowania – wyznacznika celów gospodarczych nowej strategii „Gliwice 2040”.

Współpraca i edukacja będą motywem przewodnim planowanych działań gliwickiego samorządu służących umacnianiu pozycji Gliwic w kraju i za granicą jako miasta nauki, rozwoju technologii i różnorodnej działalności gospodarczej. By maksymalnie wykorzystać wielki potencjał, jaki kryje się w mieście i mieszkańcach, zacieśniane będą partnerstwa m.in. z Politechniką Śląską, instytutami badawczo-naukowymi, gliwickimi klastrami, dużymi firmami i organizacjami je zrzeszającymi, Technoparkiem Gliwice, Górnośląskim Akceleratorem Przedsiębiorczości Rynkowej, Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową czy Śląską Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości. Przewiduje się także wspieranie inicjatyw zachęcających gliwiczan do dokształcania się we współpracy z lokalnymi pracodawcami – w myśl zasady „Uczymy się przez całe życie”.

Ważnym kierunkiem działań gliwickiego samorządu będzie pogłębianie współpracy z Narodowym Instytutem Onkologii na rzecz rozwoju najbardziej zaawansowanych technologii medycznych oraz dalszej rozbudowy infrastruktury badawczo-rozwojowej i klinicznej gliwickiego oddziału NIO. Promując Gliwice jako jeden z najnowocześniejszych ośrodków, przyciągając naukowców oraz stwarzając pacjentom nowe możliwości na drodze pokonania choroby nowotworowej, korzyści będą obopólne – zarówno dla lecznicy, jak i dla miasta.

Miasto silniej zaangażuje się też w tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi innowacyjnych lokalnych firm – gliwickich „wyróżników”. Skupi się zwłaszcza na tych podmiotach, które opracowują nowoczesne rozwiązania z zakresu medycyny, informatyki, automatyki i lotnictwa. Kluczem do sukcesu będzie polityka przyciągania inwestorów. Posłuży ona zarówno przemyślanemu rozszerzaniu w mieście sfery działalności gospodarczej (zwłaszcza na terenach Gliwickiego Obszaru Gospodarczego czy przyszłych terenach pokopalnianych), działalności badawczo-rozwojowej, jak i uruchamianiu w Gliwicach oddziałów firm uznawanych za globalne marki technologiczne.

Innowacyjne Gliwice to także zaawansowane technologie w przestrzeniach publicznych i najświeższe rozwiązania w miejskiej infrastrukturze. Realizacji tej idei sprzyjać będzie otwartość miasta na udział w pilotażach nowinek mogących usprawnić życie całej miejskiej społeczności. W ten sposób rozwijana będzie myśl zawarta w haśle przewodnim Gliwic: „Przyszłość jest tu”.

By studenci, naukowcy czy świetnie wyszkoleni pracownicy firm i przedsiębiorstw trwale wiązali się z Gliwicami, rozwijając silną i innowacyjną gospodarkę miasta, potrzeba im atrakcyjnej oferty zamieszkania i spędzania wolnego czasu.

W perspektywie nadchodzących lat przyciągać ma ich do Gliwic zarówno przystępna oferta komfortowych mieszkań i dostępnych na miejscu usług, miejska zieleń, liczne parki i skwery, marina czy bulwary Kłodnicy, jak i różnorodne miejsca rekreacji w poszczególnych dzielnicach, odpowiadające osobom w każdym wieku. Równie ważne będą atrakcyjne propozycje turystyczne i kulturalne, w tym krajowe i międzynarodowe imprezy artystyczne i sportowe – kreowane lub wspierane przez miasto, a zaspokajające potrzeby mieszkańców i osób odwiedzających Gliwice. Oferta powinna być zróżnicowana tak, żeby coś odpowiedniego dla siebie znalazł i student, i menadżer dużej firmy, ale też senior czy wielodzietna rodzina.

Wyborowi Gliwic jako miejsca pracy i wygodnego życia sprzyjać będzie rozpoznawalność miasta. Budowana będzie na jego współczesnym potencjale, ikonicznych obiektach i przestrzeni publicznej. Tak ugruntowana zostanie marka Gliwic, łącząca innowacje i ludzi, teraźniejszość z przyszłością i przeszłością. Ważnym elementem promocji miasta będzie bowiem wyjątkowe dziedzictwo historyczne Gliwic, postacie z nim związane, honorowi obywatele i rozpoznawalni ambasadorzy marki naszego miasta.

Dzięki wieloletnim, mądrym, konsekwentnym działaniom gliwickiego samorządu, opartym m.in. na współpracy z Politechniką Śląską i środowiskiem gospodarczym, w Gliwicach rozwija się dziś nowoczesny przemysł i prężna przedsiębiorczość, a miasto może się pochwalić dobrą kondycją ekonomiczną umożliwiającą dalszy intensywny rozwój w różnych dziedzinach życia. Wielkim wyzwaniem będzie utrzymanie tego stanu przy dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach zewnętrznych, automatyzacji procesów produkcyjnych, postępującej cyfryzacji czy zmianach modeli pracy. Właśnie dlatego w nowej strategii „Gliwice 2040” postawimy akcent na wsparcie innowacyjnych technologii wyróżniających nas spośród innych miast i pogłębianie współpracy ze środowiskiem nauki i biznesu. Skupimy się także na zapewnieniu atrakcyjnych warunków do zamieszkania i spędzania czasu w Gliwicach, by przyciągać nowych mieszkańców i zagwarantować gliwiczanom niezmiennie wysoką jakość życia – podkreśla prezydent Gliwic Adam Neumann.

 

Zachęcamy do śledzenia strony gliwice2040.gliwice.eu i kontaktów z Biurem Rozwoju Miasta UM (e-mail: gliwice2040@um.gliwice.pl, tel. 32/33-86-550).

 

cele gospodarcze