Jak możesz włączyć się w prace?

Jak możesz włączyć się w prace?

Jak możesz włączyć się w prace?

Opublikowane: 31.03.2021

Do przygotowania projektu strategii Gliwice2040 został powołany zespół zadaniowy, którego pracami kieruje Katarzyna Kobierska, naczelnik Biura Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Tam też można uzyskać wszelkie informacje o postępie prac.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Biurem Rozwoju Miasta UM pod numerem 32/33-86-550 lub prosimy o korespondencję e-mailową.

Kontakt Strategia Gliwice2040:

Urząd Miejski w Gliwicach

Biuro Rozwoju Miasta

ul. Jasna 31A

44-122 Gliwice

Chcemy być z Państwem w kontakcie na każdym etapie prac nad strategią. Za pośrednictwem tej strony będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych zaplanowanych spotkaniach oraz innych wydarzeniach.