Dziękujemy za wspólny czas! Marcowe spotkania za nami

Dodano: 30.03.2021 / Sekcja:
baner strategia

Dosłowny i przenośny zoom na dzielnice Śródmieście i Wojska Polskiego oraz Politechnikę domknął marcowy etap rozmów online o wyzwaniach, jakie obserwujemy w różnych częściach Gliwic i o działaniach, które mogą podnieść jakość życia w mieście w perspektywie nadchodzących lat i dekad. Dziękujemy Państwu za aktywność!

W dyskusji online na Zoomie wzięło udział ponad 40 osób. Wśród rozlicznych poruszanych kwestii znalazły się m.in.: przemyślane planowanie przestrzenne, zwiększanie miejsc zielonych, rozwój e-mobilności i udostępnienie infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych, budowa miejsc parkingowych (parkingów podziemnych, systemów park&ride oraz kiss&ride), wypracowanie i przestrzeganie w mieście standardów dostępności, likwidacja barier architektonicznych, stworzenie miejsc stałego pobytu dla osób głęboko niepełnosprawnych, a wychowywanych obecnie przez starzejących się rodziców, utworzenie wypożyczalni coraz bardziej pożądanego przez mieszkańców (a drogiego) sprzętu rehabilitacyjnego, poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego w mieście i rozwijanie pełnej i wygodnej sieci infrastruktury rowerowej, spójnej ze standardami rozwijanymi przez metropolię GZM, większe skupienie się przy realizacji projektów infrastrukturalnych na potrzebach mieszkańców w różnym wieku, zwiększenie liczby i wydłużenie czasu działania PSZOK-ów, usprawnienie odbioru śmieci wielkogabarytowych, zwiększenie liczby śmietników wzdłuż ulic oraz potrzeba szerokiego angażowania mieszkańców w zachowanie szeroko rozumianej czystości w dzielnicach, nadanie priorytetu walce ze smogiem (przyspieszenie wymiany tzw. kopciuchów przy stałych kontrolach Straży Miejskiej), usprawnienie transportu miejskiego i oznaczanie nazw przystanków wewnątrz wiat autobusowych, obustronne wzmocnienie synergii między miastem a Politechniką Śląską, tak aby Gliwice tętniły życiem studenckim we wszystkich wymiarach i zachęcały absolwentów do osiedlania się w mieście na stałe, organizowanie darmowych lub dofinansowywanych kursów językowych dla obcokrajowców, angażowanie studentów w konkursy na zagospodarowanie przestrzeni w Gliwicach, stworzenie miejskiej galerii dla profesjonalnych plastyków, propagującej kulturę wysoką, a także nowych przestrzeni dla kultury w ogóle, wykorzystanie energii aktywnych ludzi w mieście, animujących życie społeczne i kulturalne w różnych dzielnicach, wykorzystanie potencjału rekreacyjnego Kłodnicy.

Rozmowom przysłuchiwali się: ekspert wiodący prac nad strategią Gliwice 2040, dr Marcin Baron, przedstawiciele kierownictwa miasta, w tym nadzorujący prace nad nową strategią I zastępca prezydenta Gliwic Mariusz Śpiewok oraz wiceprezydent Aleksandra Wysocka, a także radni miejscy i dzielnicowi, i reprezentanci miejskich jednostek.

To ostatnie marcowe spotkanie online w ramach prac nad strategią, wnoszące wiele cennych uwag na temat funkcjonowania Gliwic. Najbardziej palące kwestie postaramy się jak najszybciej realizować, a te o charakterze strategicznym uzupełnią diagnozę naszego miasta w drodze ku dokumentowi Gliwice2040 – podkreślał zastępca prezydenta Gliwic Mariusz Śpiewok.

Wszystkie zgłoszone pomysły zostaną przekazane grupom roboczym, które przy wsparciu doświadczonych ekspertów w danej dziedzinie przygotują na ich podstawie propozycje zapisów odnośnie wizji Gliwic za 20 lat.