Dlaczego piszemy nową strategię?

 Dlaczego piszemy nową strategię?

Dlaczego piszemy nową strategię?

Opublikowane: 31.03.2021

Obecna strategia rozwoju Miasta Gliwice została uchwalona przez Radę Miejską w 2002 roku. Przez ostatnie 18 lat była wielokrotnie aktualizowana.

Dwie największe aktualizacje miały miejsce w 2007 i 2014 roku. Nieuchronnie jednak okres, na który strategia została przyjęta, zbliża się do końca. Rokrocznie prowadzimy monitoring działań realizowanych w jej ramach.

Z naszych analiz wynika, że większość celów już została osiągnięta lub ich realizacja nie jest zagrożona. Projekty przygotowane w ramach programu wdrażania strategii również w większości zostały zrealizowane. Zmieniła się jednak pozycja miasta na tle regionu i kraju.

Pora zatem zastanowić się nad nowymi wyzwaniami i kierunkami rozwoju – zwłaszcza dzisiaj, kiedy obecna rzeczywistość tak bardzo różni się od tej, z którą mieliśmy do czynienia w 2002 roku. W ciągu ostatnich dekad Gliwice diametralnie się zmieniły. Z miasta, które zostawało w tyle za innymi gminami w Polsce, stały się liderem o stabilnej sytuacji finansowej, nieustannie rozwijającym się.

Taka pozycja miasta wymaga nowego podejścia do formułowania dalszych kierunków rozwoju.

Prace nad strategią podzieliliśmy na 6 etapów:

  1. Diagnoza i wizja
  2. Cele strategiczne i operacyjne
  3. Monitorowanie strategii i założenia jej wdrażania
  4. Przygotowanie projektu dokumentu
  5. Weryfikacja projektu strategii
  6. Uchwalenie strategii

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dziale Jak pracujemy.

 

infografika - etapy procesu